Vocabulario de Informática
Galego-Inglés-Castelán

Xavier Gómez Guinovart
Anxo M. Lorenzo Suárez

Índice alfabético
Bibliografía

Volver á Páxina Principal do Seminario de Lingüística Informática
Go to English version
 
 

Servicio de Normalización Lingüística
Universidade de Vigo

Seminario de Lingüística Informática
Universidade de Vigo
 

Dirección Xeral de Política Lingüística
Xunta de Galicia


Copyright © Xavier Gómez Guinovart e Anxo M. Lorenzo Suárez

Datos da edición impresa

Gómez Guinovart, Xavier e Anxo M. Lorenzo Suárez. 1994. Vocabulario de informática: Galego-inglés-castelán. Vigo: Universidade de Vigo (Servicio de Normalización Lingüística).
ISBN: 84-605-2300-4
DL: VG-630/94
Subvenciona: Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia


Gracias por consulta-la nosa páxina