logo sli

Dicionario CLUVI inglés-portugués

(Baseado no Corpus CLUVI da Universidade de Vigo)

Páxina inicial Consultar dicionario Fontes In English

Presentación

O Dicionario CLUVI Inglés-Portugués, elaborado no Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo, é unha obra con características propias dentro da tradición lexicográfica galega. En primeiro lugar, trátase dun dicionario baseado nun corpus representativo de textos ingleses traducidos ao portugués. Este corpus textual de traducións inglés-portugués forma parte do Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo (CLUVI). Todas as palabras inglesas que aparecen como entradas do dicionario están documentadas nos textos en inglés traducidos ao portugués recompilados no CLUVI. Alén diso, todas as traducións portuguesas que se recollen no dicionario para esas palabras son traducións reais identificadas nas versións portuguesas dos textos ingleses incluídas no CLUVI. Para cada tradución seleccionada, o dicionario fornece un exemplo real de uso documentado no CLUVI. As persoas interesadas en consultar máis exemplos de uso dunha tradución, poden utilizar a interfaz web ao CLUVI dispoñíbel no SLI. Esta utilidade permite facer buscas simples e complexas (con comodíns) de palabras ailladas ou de secuencias de palabras, e observar as equivalencias plurilingües dos termos pescudados nos seus contextos de uso en traducións reais e documentadas. Nesta versión 0.5 do Dicionario CLUVI Inglés-Portugués (2008), formada por 1347 entradas e 3031 traducións, tentamos de introducir no Dicionario as equivalencias inglés-portugués máis frecuentes no CLUVI. Nas próximas versións, habemos de completar o dicionario con máis entradas e equivalencias tiradas do CLUVI.

Artigos sobre o Corpus CLUVI

Proxectos de investigación sobre o CLUVI

Créditos

Dicionario CLUVI Inglés-Portugués
Xavier Gómez Guinovart (coord.)

Equipo de redacción - Versión 0.5 (1347 entradas, 3031 traducións), 2008 Equipo de redacción - Versión 0.1 (729 entradas, 1552 traducións), 2006

Páxina inicial Consultar dicionario Fontes In English


Seminario de Lingüística Informática (SLI), 2006-2008
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Entidades colaboradoras:

AGPTI    ATG