[Galician Language Tecnologies and Applications]   

Galician Language Tecnologies and Applications

Publications    En galego

Gómez Guinovart, Xavier, Itziar Gonzalez-Dios, Antoni Oliver and German Rigau (2021): Multilingual Central Repository: a Cross-lingual Framework for Developing Wordnets. In arXiv e-prints, arXiv:2107.00333 [cs.CL]. To appear in Linguistic Issues in Language Technology (LiLT), 10:4 (Special Issue on Linking, Integrating and Extending Wordnets).

Lang, Michael and Xavier Gómez Guinovart (2021): Developing and implementing an English-Spanish literary parallel audio-textual corpus for data-driven ESL learning. In DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, 37:1, 1-30 (ISSN 0102-4450). DOI: https://doi.org/10.1590/1678-460x2021370106

Gómez Guinovart, Xavier (2021): A lingua galega en Internet após dúas décadas. In Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.): Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas (ISBN: 978-84-9749-819-7), Universidade da Coruña, A Coruña, pp. 141-156. DOI: http://hdl.handle.net/11093/4034

Lang, Michael (2021): Development and Pedagogical Applications of an Audio-Textual English-Spanish Parallel Literary Corpus for the Study of English Phonology. Doctoral Dissertation. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. DOI: http://hdl.handle.net/10347/26309

Simões, Alberto and Xavier Gómez Guinovart (2020): Building wordnets with multi-word expressions from parallel corpora. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 64, 45-52 (ISSN 1135-5948).

Gómez Guinovart, Xavier and Miguel Anxo Solla Portela (2020): Construction of a WordNet-based multilingual lexical ontology for Galician. In María José Domínguez Vázquez, Mónica Mirazo Balsa, Carlos Valcárcel Riveiro (eds.): Studies on Multilingual Lexicography (ISBN: 978-3-11-060467-2, ISSN: 0175-9264), De Gruyter, Berlin & Boston, pp. 179-196. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110607659

Lang, Michael and Xavier Gómez Guinovart (2020): Learning phonology through audiobooks: a parallel corpus-based approach to ESL. In Jorge Mauricio Molina Mejía, Pablo Valdivia Martín, René Venegas (eds.): Actas III Congreso Internacional de Lingüística Computacional y de Corpus - CILCC 2020 y V Workshop en Procesamiento Automatizado de Textos y Corpus - WoPATeC 2020, Universidad de Antioquia, Medellín, pp. 158-161.

Simões, Alberto and Xavier Gómez Guinovart (2019): Acquiring Domain-Specific Knowledge for WordNet from a Terminological Database. In Rodrigues, Ricardo, Jan Janousek, Luís Ferreira, Luísa Coheur, Fernando Batista and Hugo Gonçalo Oliveira (eds.): 8th Symposium on Languages, Applications and Technologies (SLATE 2019) (ISBN: 978-3-95977-114-6, ISSN: 2190-6807), Schloss Dagstuhl/Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Dagstuhl, Germany, pp. 6:1-6:13. DOI: https://doi.org/10.4230/OASIcs.SLATE.2019.6

Gómez Guinovart, Xavier (2019): Enriching parallel corpora with multimedia and lexical semantics: From the CLUVI Corpus to WordNet and SemCor. In Irene Doval and M. Teresa Sánchez Nieto (eds.), Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New resources and applications, 141-158. John Benjamins, Amsterdam. ISBN 978-90-272-0234-5. DOI: https://doi.org/10.1075/scl.90.09gom

Simões, Alberto and Xavier Gómez Guinovart (2018): Extending the Galician Wordnet Using a Multilingual Bible Through Lexical Alignment and Semantic Annotation. In Pedro Rangel Henriques, José Paulo Leal, António Menezes Leitão and Xavier Gómez Guinovart (eds.): 7th Symposium on Languages, Applications and Technologies (SLATE 2018) (ISBN: 978-3-95977-072-9, ISSN: 2190-6807), Schloss Dagstuhl/Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Dagstuhl, Germany, pp. 14:1-14:13. DOI: http://dx.doi.org/10.4230/OASIcs.SLATE.2018.14

Gómez Guinovart, Xavier and Miguel Anxo Solla Portela (2018): Building the Galician wordnet: methods and applications. In Language Resources and Evaluation, 52:1, 317-339 (ISSN 1574-020X). DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10579-017-9408-5 (or full-text view-only version)

Agerri, Rodrigo, Xavier Gómez Guinovart, German Rigau and Miguel Anxo Solla Portela (2018): Developing New Linguistic Resources and Tools for the Galician Language. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018) (ISBN: 979-10-95546-00-9), European Language Resources Association (ELRA), Miyazaki, pp. 2322-2325.

Solla Portela, Miguel Anxo and Xavier Gómez Guinovart (2018): Termonet: exploración de conceptos de WordNet organizados terminoloxicamente e verificación das variantes en corpus técnicos. In Manuel González González, Dolores Sánchez Palomino and Inés Veiga Mateos (eds.): Terminoloxía: a necesidade da colaboración, 437-451. Iberoamericana / Vervuert, Madrid / Frankfurt. ISBN 978-84-16922-87-1 (Iberoamericana), 978-3-95487-741-6 (Vervuert), 978-3-95487-742-3 (e-book).

Gómez Guinovart, Xavier, Miguel Anxo Solla Portela and Xosé María Gómez Clemente (2018): O procesamento de terminoloxía no WordNet do galego. In Manuel Núñez Singala (ed.), Terminoloxía e normalización: Actas XII Xornada Científica Realiter, 131-147. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. ISBN 978-84-16954-79-7.

Solla Portela, Miguel Anxo and Xavier Gómez Guinovart (2017): Diseño y elaboración del corpus SemCor del gallego anotado semánticamente con WordNet 3.0. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 59, 137-140 (ISSN 1135-5948).

Ferrés, Daniel, Horacio Saggion and Xavier Gómez Guinovart (2017): An Adaptable Lexical Simplification Architecture for Major Ibero-Romance Languages. In Proceedings of the First Workshop on Building Linguistically Generalizable NLP Systems, Association for Computational Linguistics, Copenhagen, 40-47. ISBN 978-1-945626-86-9. DOI: http://dx.doi.org/10.18653/v1/W17-54

Gómez Guinovart, Xavier (2017): Recursos integrados da lingua galega para a investigación lingüística. In Marta Negro Romero, Rosario Álvarez, Eduardo Moscoso Mato (eds.): Gallæcia. Estudos de lingüística portuguesa e galega (ISBN 978-84-16954-41-4), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 1045-1056. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/cc.2017.1080.61

Soroa, Aitor, German Rigau, Jordi Porta, Jordi Atserias, Xavier Gómez Guinovart and Horacio Saggion (2017): Plataformas y sistemas de procesamiento lingüístico de alto rendimiento. Gobierno de España - Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Technical report.

Gómez Clemente, Xosé María (2017): Propuesta de un MOOC para la enseñanza del léxico de una segunda lengua. In Maria José Domínguez Vázquez, Maria Teresa Sanmarco Bande (eds.): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula (ISBN 978-3-631-66448-3), Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 247-266. DOI: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-05627-3

Gómez Guinovart, Xavier (2017): Aplicaciones de WordNet a la didáctica de lenguas. In Maria José Domínguez Vázquez, Maria Teresa Sanmarco Bande (eds.): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula (ISBN 978-3-631-66448-3), Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 267-281. DOI: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-05627-3

Rodríguez Guerra, Alexandre (2017): Os neoloxismos semánticos da prensa en galego, castelán e catalán. In M. Sánchez Ibáñez, N. Maroto, J. Torres del Rey, G. de Sterck, D. Linder and J. García Palacios (eds.): La renovación léxica en las lenguas románicas: proyectos y perspectivas, Editum, Murcia, pp. 229-246.

Solla Portela, Miguel Anxo and Xavier Gómez Guinovart (2016): DBpedia del gallego: recursos y aplicaciones en procesamiento del lenguaje. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 57, 139-142 (ISSN 1135-5948).

Álvarez de la Granja, María, Xosé María Gómez Clemente and Xavier Gómez Guinovart (2016): Introducing Idioms in the Galician WordNet: Methods, Problems and Results. In Open Linguistics 2:1, 253–286 (ISSN: 2300-9969). DOI: http://dx.doi.org/10.1515/opli-2016-0012

Rodríguez Guerra, Alexandre (2016): Dictionaries of Neologisms: a review and proposals for its improvement. In Open Linguistics 2:1, 528-556 (ISSN: 2300-9969). DOI: http://dx.doi.org/10.1515/opli-2016-0028

Simões, Alberto, Xavier Gómez Guinovart and José João Almeida (2016): Enriching a Portuguese WordNet using Synonyms from a Monolingual Dictionary. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016) (ISBN: 978-2-9517408-9-1), European Language Resources Association (ELRA), Portorož, pp. 2682-2687.

Sotelo Dios, Patricia (2016): Adquisición de competencias en traducción audiovisual mediante un corpus multimedia. In Daniel Gallego Hernández (ed.), New Insights into Corpora and Translation (ISBN: 978-1-4438-8679-6), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 1-16.

Solla Portela, Miguel Anxo and Xavier Gómez Guinovart (2015). Galnet: o WordNet do galego. Aplicacións lexicolóxicas e terminolóxicas. Revista Galega de Filoloxía, 16, pp. 169-201. DOI: http://dx.doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1383

Gómez Clemente, Xosé María, Xavier Gómez Guinovart and Alberto Simões (2015): Dicionario de sinónimos do galego. Vigo: Xerais (ISBN 978-84-9914-994-3).

Solla Portela, Miguel Anxo and Xavier Gómez Guinovart (2015): Termonet: Construcción de terminologías a partir de WordNet y corpus especializados. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 55, 165-168 (ISSN 1135-5948).

Gómez Guinovart, Xavier (2015): Integración de recursos lingüísticos na plataforma RILG. En Ramón Mariño Paz e Xavier Varela Barreiro (eds.), Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais (ISBN 978-84-16533-65-7), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 93-98. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/9788416533657

Gómez Guinovart, Xavier, Xosé María Gómez Clemente, Verónica Taboada Lorenzo, Andrea González Pereira and Alfredo López Fernández (2015): Vocabulaire panlatin du développement durable / Vocabulario panlatino de desenvolvemento sustentable. Office québécois de la langue française (Gouvernement du Québec): Québec (Canada) (ISBN 978-2-550-72192-5).

Gómez Guinovart, Xavier and Miguel Anxo Solla Portela (2014). O dicionario de sinónimos como recurso para a expansión de WordNet. In Linguamática (ISSN 1647-0818), 6.2, pp. 69-74.

Simões, Alberto and Xavier Gómez Guinovart (2014): Bootstrapping a Portuguese WordNet from Galician, Spanish and English wordnets. In Juan Luis Navarro Mesa et al.(eds.), Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages (ISBN: 978-3-319-13622-6), Springer, Berlín, pp. 239-248.

Gómez Guinovart, Xavier and Antoni Oliver (2014): Methodology and evaluation of the Galician WordNet expansion with the WN-Toolkit. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 53, pp. 43-50 (ISSN 1135-5948).

Domínguez Vázquez, María José, Xavier Gómez Guinovart and Carlos Valcárcel Riveiro (eds.) (2014), Lexicografía de las lenguas románicas: Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton (ISBN 978-3-11-031033-7).

Álvarez Lugrís, Alberto and Xavier Gómez Guinovart (2014): Lexicografía bilingüe práctica basada en corpus: planificación y elaboración del Dicionario Moderno Inglés-Galego. In Domínguez Vázquez, María José, Xavier Gómez Guinovart and Carlos Valcárcel Riveiro (eds.), Lexicografía de las lenguas románicas: Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, pp. 31–48 (ISBN 978-3-11-031033-7). DOI: http://dx.doi.org/10.1515/9783110310337.31

Crespo Bastos, Ana Belén, Xosé María Gómez Clemente and Xavier Gómez Guinovart (2014): La creación de neologismos en lengua gallega: autonomía o dependencia. In Domínguez Vázquez, María José, Xavier Gómez Guinovart and Carlos Valcárcel Riveiro (eds.), Lexicografía de las lenguas románicas: Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, pp. 125–152 (ISBN 978-3-11-031033-7). DOI: http://dx.doi.org/10.1515/9783110310337.125

Gómez Guinovart, Xavier, Xosé María Gómez Clemente, Mar Villar Zamuz and Bernardino Novo Ramos (2014): Lessico panlatino dei sistemi fotovoltaici. EDUCatt: Milano (Italia) (ISBN: 978-88-6780-160-2).

Solla Portela, Miguel Anxo and Xavier Gómez Guinovart (2014): Ampliación de WordNet mediante extracción léxica a partir de un diccionario de sinónimos. In L. Alfonso Ureña López, José Antonio Troyano Jiménez, Francisco Javier Ortega Rodríguez and Eugenio Martínez Cámara (eds.), Actas de las V Jornadas de la Red en Tratamiento de la Información Multilingüe y Multimodal, pp. 29-32. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), vol. 1199. Sun SITE Central Europe: Aachen (ISSN 1613-0073).

Gómez Guinovart, Xavier (2014): Do dicionario de sinónimos á rede semántica: fontes lexicográficas na construción do WordNet do galego. In Ana Gabriela Macedo, Carlos Mendes de Sousa, Vítor Moura (eds.), XV Colóquio de Outono - As humanidades e as ciências: disjunções e confluências, pp. 331-358. CEHUM: Universidade do Minho.

Gómez Guinovart, Xavier, Xosé María Gómez Clemente, Verónica Taboada Lorenzo and Andrea González Pereira (2014): Lexique panlatin sur les biocarburants / Léxico panlatino dos biocarburantes. Bureau de la traduction (Gouvernement du Canada) / Réseau panlatin de terminologie (Realiter): Québec (Canada) (ISBN 978-1-100-54705-3).

Gómez Guinovart, Xavier and Xosé A. Fernández Salgado (2013): Roda dos verbos: Usos e dificultades da conxugación verbal en galego. Vigo: Xunta de Galicia / Universidade de Vigo (ISBN 978-84-8158-606-0).

Gómez Guinovart, Xavier and Alberto Simões (2013): Retreading Dictionaries for the 21st Century. In José Paulo Leal, Ricardo Rocha and Alberto Simões (eds.), 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, pp. 115-126. OASIcs: Open Access Series in Informatics, vol. 29. Dagstuhl Publishing: Saarbrücken (ISBN 978-3-939897-52-1).

Simões, Alberto and Xavier Gómez Guinovart (2013): Dictionary Alignment by Rewrite-based Entry Translation. In José Paulo Leal, Ricardo Rocha and Alberto Simões (eds.), 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, pp. 237-247. OASIcs: Open Access Series in Informatics, vol. 29. Dagstuhl Publishing: Saarbrücken (ISBN 978-3-939897-52-1).

Gómez Clemente, Xosé María, Xavier Gómez Guinovart, Andrea González Pereira and Verónica Taboada Lorenzo (2013): Sinonimia e rexistros na construción do WordNet do galego. In Estudos de lingüística galega (ISSN 1889-2566), 5, pp. 27-42.

Gómez Guinovart, Xavier, Xosé María Gómez Clemente and Mar Villar Zamuz (2012): Vocabulaire panlatin des pneumopathies professionnelles / Vocabulario panlatino de pneumopatías ocupacionais. Office québécois de la langue française, Gouvernement du Québec: Québec (Canada) (ISBN 978-2-550-66593-9).

Gómez Guinovart, Xavier (coord.), Alberto Álvarez Lugrís, Eva Díaz Rodríguez (2012): Dicionario moderno inglés-galego. 2.0 Editora: Ames (ISBN 978-84-938683-8-3).

Sotelo Dios, Patricia, Xavier Gómez Guinovart (2012): A Multimedia Parallel Corpus of English-Galician Film Subtitling. In A. Simões, R. Queirós, D. da Cruz (eds.), 1st Symposium on Languages, Applications and Technologies, pp. 255-266. OASIcs: Open Access Series in Informatics, vol. 21. Dagstuhl Publishing: Saarbrücken (ISBN 978-3-939897-40-8).

Gómez Guinovart, Xavier (2012): A Hybrid Corpus-Based Approach to Bilingual Terminology Extraction. In I. Moskowich-Spiegel Fandiño, B. Crespo (eds.). Encoding the Past, Decoding The Future: Corpora in the 21st Century. Cambridge Scholar Publishing: Newcastle upon Tyne, pp. 147-175 (ISBN 1-4438-3581-1).

Moreira, Adonay (2011): The Translator as Cultural Mediator: a corpus-based study of omissions and additions in translations of tourism brochures. The Journal of Cultural Mediation, vol. 1, pp. 86-95.

Moreira, Adonay (2011): Turigal: compilation of a parallel corpus for bilingual terminology extraction. In Carrió, M. L. and Candel, M. A., Actas del III Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en el análisis de corpus. Valencia: Universitat Politècnica de València, pp. 33-42.

Moreira, Adonay (2011): A translation-oriented tourism term bank. Tourism & Management Studies, vol. 2, Special Issue: Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies, pp. 1066-1068 (ISSN 1646-2408).

Sotelo Dios, Patricia (2011): Corpus multimedia VEIGA inglés-galego de subtitulación cinematográfica. In Linguamática (ISSN 1647-0818), 3.2, pp. 99-106.

Gómez Guinovart, Xavier, Xosé María Gómez Clemente, Andrea González Pereira, Verónica Taboada Lorenzo (2011): Galnet: WordNet 3.0 do galego. In Linguamática (ISSN 1647-0818), 3.1, pp. 61-67.

Gómez Guinovart, Xavier (2011): Galego 3.0: oportunidades e desafíos para a investigación lingüística. In Grial (ISSN 0017-4181), 191, pp. 28-33.

Sotelo Dios, Patricia (2011): Using a Multimedia Parallel Corpus to Investigate English-Galician Subtitling. In Bente Maegaard (ed.), Proceedings of the SDH 2011 Conference: Supporting Digital Humanities, Copenhague.

Rodríguez García, Mercedes (2011): Elaboración dun glosario plurilingüe inglés-galego-español especializado en informática a partir de corpus paralelos. Traballo de Fin de Máster dirixido por Xavier Gómez Guinovart e defendido en xullo de 2011 no Máster en Tradución e Paratradución da Universidade de Vigo coa cualificación de sobresaliente.

Gómez Guinovart, Xavier (2010): Testu corpusak eta hizkuntza-plangintza [Corpus textuais e planificación lingüística]. In Senez: Itzulpen aldizkaria (ISSN 1132-2152), 39, pp. 73-79.

Gómez Guinovart, Xavier and Alberto Simões (2010): Translation Dictionaries Triangulation. In García Mateo, Carmen, Francisco Campillo Díaz and Francisco Méndez Pazó (eds.), Proceedings of FALA2010: VI Jornadas en Tecnología del Habla & II Iberian SLTech Workshop, Universidade de Vigo, Vigo, pp. 171-174 (ISBN: 978-84-8158-510-0).

Benavent Portabella, Francesc, Xavier Gómez Guinovart and Martí Quixal Martínez (2010): Recursos d'ajut a l'edició: ortografia, gramàtica i estil. In Oliver, Antoni (coord.), Llengua catalana i tecnologies digitals, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, pp. 1-38. ISBN: 978-84-693-3806-3

Miguel Anxo Solla Portela (2010). Módulo de acentuación para o galego en Freeling. In Linguamática (ISSN 1647-0818), 2:3, pp. 59-64.

Moreira, Adonay (2010): Estratégias de tradução em sites das regiões de turismo de Portugal: estudo baseado em corpus . Polissema - Revista de Letras do ISCAP, vol. 10, pp. 13-42.

Moreira, Adonay (2010): Terminologia e Tradução: criação de uma base de dados terminológica do turismo baseada num corpus paralelo português-inglês. Tese de doutoramento dirixida por Xavier Gómez Guinovart e defendida o 18 de outubro de 2010 no Departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo coa cualificación de sobresaliente cum laude.

Gómez Guinovart, Xavier, Xosé María Gómez Clemente and Paz Orois Fernández (2010): Léxico panlatino do cambio climático. Direction de la normalisation terminologique, Bureau de la traduction, Gouvernement du Canada. Québec (Canada), 2010 (ISBN 978-1-100-51386-7).

Gómez Guinovart, Xavier (2010): O galego na sociedade de información. In Álvarez Pousa, Luis (dir.) and Xaime Subiela (coord.), Informe Galicia 2010. Santiago de Compostela: Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, pp. 274-276 (ISBN: 978-84-614-1707-0)

Gómez Guinovart, Xavier and Antoni Oliver (2010): Introducció a la lingüística computacional. In Oliver, Antoni (coord.), Lingüística computacional, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, pp. 5-44.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2009): "A oración en galego medieval" (AOGM): o banco de datos sintácticos medievais do ILG. In Cadernos de lingua, 30-31, pp. 123-150.

Gómez Guinovart, Xavier and Alberto Simões (2009): Parallel corpus-based bilingual terminology extraction. In Proceedings of the 8th International Conference on Terminology and Artificial Intelligence, IRIT (Institut de recherche en Informatique de Toulouse), Université Paul Sabatier, Toulouse.

Miguel Anxo Solla Portela (2009). Verificación ortográfica de formas verbais e secuencias de pronomes enclíticos en lingua galega. In Linguamática (ISSN 1647-0818), 1:1, pp. 123-127.

Gómez Guinovart, Xavier (2009): Terminología aplicada basada en corpus. In Punto y coma, 115-S, pp. 29-33.

Gómez Guinovart, Xavier and Antón Santamarina (2009): RILG: Recursos Integrados da Lingua Galega. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 43, pp. 375-376.

Simões, Alberto and Xavier Gómez Guinovart (2009): Terminology extraction from English-Portuguese and English-Galician parallel corpora based on probabilistic translation dictionaries and bilingual syntactic patterns. In António Teixeira, Miguel Sales Dias and Daniela Braga (eds.), Proceedings of the Iberian SLTech 2009 - I Joint SIG-IL/Microsoft Workshop on Speech and Language Technologies for Iberian Languages. Designeed, Porto Salvo (Portugal), pp. 13-16.

Gómez Guinovart, Xavier (2009): Tecnologies lingüístiques de la llengua gallega. Llengua, Societat i Comunicació, 7, 27-34.

Gómez Guinovart, Xavier and Susana López Fernández (2009). Anotación morfosintáctica do Corpus Técnico do Galego. In Linguamática (ISSN 1647-0818), 1.1, pp. 61-71.

Susana López Fernández, Xavier Gómez Guinovart, Xosé María Gómez Clemente and Ana Belén Crespo Bastos (2009): A avaliación da neoloxicidade en terminoloxía. In M. T. Cabré, O. Domènech, R. Estopà and J. Freixa (ed.), Actes de CINEO 2008: Actes del I Congrès Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Gómez Guinovart, Xavier, Eva Díaz Rodríguez e Alberto Álvarez Lugrís (2008): Aplicacións da lexicografía bilingüe baseada en córpora na elaboración do Dicionario CLUVI inglés-galego. In Viceversa: Revista Galega de Traducción, 14, pp. 71-87.

Alberto Álvarez Lugrís (2008): O Dicionario CLUVI inglés-galego. Longa Lingua, 20.

Crespo Bastos, Ana, Xosé María Gómez Clemente, Xavier Gómez Guinovart and Susana López Fernández (2008): XML-based Extraction of Terminological Information from Corpora. In José Carlos Ramalho, João Correia Lopes and Salvador Abreu (eds.), Actas da 6ª Conferência Nacional XATA2008. XML: Aplicações e Tecnologias Associadas. 14-15 Febreiro 2008, Universidade de Évora (Portugal), pp. 28-39.

Gómez Clemente, Xosé María (2008): Novos criterios para a elaboración dun dicionario de neoloxismos. In González Seoane, Ernesto, Antón Santamarina and Xavier Varela Barreiro (eds.), A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, pp. 183-195.

Gómez Guinovart, Xavier (2008): A investigación en lexicografía e terminoloxía no Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo (CLUVI) e no Corpus Técnico do Galego (CTG). In González Seoane, Ernesto, Antón Santamarina and Xavier Varela Barreiro (eds.), A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, pp. 197-216.

Gómez Guinovart, Xavier (2006): Tecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística. In Lingua e investigación: II Xornadas sobre lingua e usos. A Coruña: Universidade da Coruña (Servizo de publicacións), pp. 79-91.

Alegría Loinaz, Iñaki, Iñaki Arantzabal, Mikel L. Forcada, Xavier Gómez Guinovart, Lluis Padró, José Ramom Pichel Campos and Josu Waliño (2006): OpenTrad: Traducción automática de código abierto para las lenguas del Estado español. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 37, pp. 357-358.

Gómez Guinovart, Xavier and Ánxeles Torres Padín (2006): Extracción dun vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán a partir dun corpus paralelo. In M. Teresa Cabré, Carme Bach and Jaume Martí (eds.), Terminología y derecho: la complejidad de la comunicación multilingüe, Universitat Pompeu Fabra (Institut Universitari de Lingüística Aplicada), Barcelona, pp. 175-188.

Santos Suárez, Larisa (2005): O diminutivo na definición actual do estándar morfolóxico. In Rosario Álvarez Blanco and X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Norma lingüística e variación, Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, pp. 247-257.

Gómez Guinovart, Xavier e Elena Sacau Fontenla (2005): Técnicas para o desenvolvemento de dicionarios de tradución a partir de córpora aplicadas na xeración do Dicionario CLUVI Inglés-Galego. In Viceversa: Revista Galega de Traducción, 11, pp. 159-171.

Gómez Guinovart, Xavier e Ánxeles Torres Padín (2005): Metodoloxía e ferramentas do traballo terminolóxico baseado en corpus: do Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo ao Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán. In Viceversa: Revista Galega de Traducción, 11, pp. 141-157.

Gómez Guinovart, Xavier (2005): Procesamiento y aplicaciones de los corpus paralelos. Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de Informática, 175, pp. 50-54.

Gómez Guinovart, Xavier and Ánxeles Torres Padín (2005): Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán. Baleirado terminolóxico documentado no Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo. Vigo: Universidade de Vigo (Servizo de Publicacións). ISBN: 84-8158-282-4.

Gómez Clemente, Xosé María (2004): Os rexistros e os niveis de lingua na fraseoloxía: unha aproximación descritiva das locucións nun corpus textual galego. Cadernos de fraseoloxía galega, 6, pp. 81-112.

Gómez Guinovart, Xavier and Elena Sacau Fontenla (2004): Métodos de optimización de la extracción de léxico bilingüe a partir de corpus paralelos. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 33, pp. 133-140.

Simões, Alberto; Gómez Guinovart, Xavier; and Almeida, José João (2004): Distributed Translation Memories implementation using WebServices. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 33, pp. 89-94.

Gómez Guinovart, Xavier and Elena Sacau Fontenla (2004): Parallel corpora for the Galician language: building and processing of the CLUVI (Linguistic Corpus of the University of Vigo). In Teresa Lino et al. (ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, pp. 1179-1182. Lisboa (Portugal), 26-28 maio 2004.

Gómez Guinovart, Xavier and Elena Sacau Fontenla (2007): Técnicas de procesamento lingüístico-computacional de corpus paralelos no CLUVI (Corpus Linguístico da Universidade de Vigo). In VV.AA., Actas del VI Congreso de Lingüística General (Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004), Arco Libros, Madrid, 2007, pp. 855-864.

Simões, Alberto; Almeida, José João; and Gómez Guinovart, Xavier (2004): Memórias de Tradução Distribuídas. In Ramalho, José Carlos and Simões, Alberto (eds.), XATA2004 - XML, Aplicações e Tecnologias Associadas, Universidade do Porto, Porto (Portugal), pp. 59-68.

Gestido de la Torre, Eloy and Xosé María Gómez Clemente (2003): Neoloxía, neoloxismos e diccionarios. In Álvarez de la Granja, María and González Seoane, Ernesto (eds.), A estandarización do léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, pp. 475-498.

Gómez Guinovart, Xavier (2003): Recursos de ayuda a la edición: ortografia, sintaxis y estilo. In Martí Antonín, M. Antònia (coord.), Tecnologías del lenguaje, Editorial UOC, Barcelona, pp. 30-40. ISBN: 9788490296752.

Aguirre Moreno, José Luis; Álvarez Lugrís, Alberto; and Gómez Guinovart, Xavier (2003): Aplicación do etiquetario morfosintáctico do SLI ó corpus de traduccións TECTRA. In Viceversa: Revista Galega de Traducción, 7-8, 2002-2003, pp. 189-212.

Aguirre Moreno, José Luis; Alberto Álvarez Lugrís; Iago Bragado Trigo; Luz Castro Pena; Xavier Gómez Guinovart; Santiago González Lopo; Angel López López; José Ramom Pichel Campos; Elena Sacau Fontenla and Lara Santos Suárez (2003): Alinhamento e etiquetagem de corpora paralelos no CLUVI (Corpus Linguístico da Universidade de Vigo). In Almeida, J.J. (ed.), Actas do Workshop CP3A 2003, Corpora Paralelos: Aplicações e Algoritmos Associados, pp. 33-47. Universidade do Minho, Braga (Portugal).

Gómez Guinovart, Xavier (2003): A lingua galega en Internet. In Ana Bringas and Belén Martín (eds.), Nacionalismo e globalización: lingua, cultura e identidade, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 2003, pp. 71-88.

Aguirre Moreno, José Luis; Alberto Álvarez Lugrís; Luz Castro Pena; Xavier Gómez Guinovart; Angel López López; José Ramom Pichel Campos; Elena Sacau Fontenla and Lara Santos Suárez (2003): Adquisición de recursos básicos de lingüística computacional del gallego para aplicaciones informáticas de tecnología lingüística. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 31, pp. 303-304.

Aguirre Moreno, José Luis; Álvarez Lugrís, Alberto; and Gómez Guinovart, Xavier (2002): Etiquetario morfosintáctico del SLI para corpus de lengua gallega: aplicación al corpus paralelo TECTRA. In Procesamiento del Lenguaje Natural, 28, pp. 23-34.

Gómez Guinovart, Xavier; and Lorenzo Suárez, Anxo M. (2001): Neología informática del gallego y equivalencias terminológicas en el corpus Xiga/SLI. In Ana I. Moreno and Vera Colwell (eds.), Perspectivas recientes sobre el discurso. Universidad de León. León, 2001, s. p.

Aguirre Moreno, José Luis; Andión Rodríguez, Nuria; and Gómez Guinovart, Xavier (2001): Aspectos ortográficos, léxicos y morfosintácticos del etiquetado lingüístico de un corpus de informática en lengua gallega. In Revista de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 27, pp. 13-19.

Gómez Guinovart, Xavier (2001): Representación y procesamiento de la gramática léxico-funcional. In Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de Informática, 150, pp. 57-61.

Álvarez Lugrís, Alberto (2001): Estilística comparada da traducción. Proposta metodolóxica e aplicación práctica ó estudio do corpus Tectra de traduccións do inglés ó galego. Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo.

Gómez Guinovart, Xavier and Aguirre Moreno, José Luis (2001): Léxico y sintaxis en el procesamiento de las alternancias verbales. In Isabel de la Cruz et al. (eds.), La lingüística aplicada a finales del siglo XX: ensayos y propuestas, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, pp. 405-412.

Gómez Guinovart, Xavier (2001): "Recursos d'ajut a l'edició: ortografia, sintaxi i estil". In Martí Antonín, M. Antònia (coord.), Les tecnologies del llenguatge, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, pp. 15-26. ISBN: 9788490297117

Gómez Guinovart, Xavier; and Aguirre Moreno, José Luis (2000): Representación del conocimiento léxico en el formalismo DATR: un tratamiento computacional de la morfología verbal del gallego. In F. Ruiz de Mendoza (coord.), Panorama actual de la lingüística aplicada: conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje, Universidad de La Rioja, Logroño, vol. II, pp. 801-812.

Aguirre Moreno, José Luis (2000): Análisis y procesamiento de las diátesis de los verbos de cambio en gallego. In Revista de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 26, pp. 41-46.

Gómez Guinovart, Xavier; and Pérez Guerra, Javier (2000): A multidimensional corpus-based analysis of English spoken and written-to-be-spoken discourse. In Cantos Gómez, Pascual and Sánchez Pérez, Aquilino (eds.), Corpus-Based Research in Language and Linguistics, Cuadernos de Filología Inglesa, vol. 9.1, pp. 39-70.

Gómez Guinovart, Xavier (2000): Lingüística computacional. In Ramallo, Fenando; Rei-Doval, Gabriel and Rodríguez Yáñez, Xoán Paulo (coord.), Manual de Ciencias da Linguaxe, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, pp. 221-268.

Gómez Guinovart, Xavier (2000): Perspectivas de la lingüística computacional. In Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de Informática, 145, pp. 85-87.

Gómez Guinovart, Xavier (1999): A neoloxía terminolóxica informática en castelán, catalán e galego. In Viceversa: Revista Galega de Traducción, 5, pp. 75-83.

Gómez Guinovart, Xavier; Lorenzo Suárez, Anxo M.; Pérez Guerra, Javier and Álvarez Lugrís, Alberto (eds.) (1999): Panorama de la investigación en lingüística informática. Monografía de Revista Española de Lingüística Aplicada.

Álvarez Lugrís, Alberto (1999): Técnicas de representación en la lexicografía plurilingüe. In X. Gómez Guinovart et al. (eds.), Panorama de la investigación en lingüística informática, monografía de Revista Española de Lingüística Aplicada, pp. 215-245.

Gómez Guinovart, Xavier (1999): Bases lingüísticas y computacionales del procesamiento de la impropiedad estilística y la legibilidad. In X. Gómez Guinovart et al. (eds.), Panorama de la investigación en lingüística informática, monografía de Revista Española de Lingüística Aplicada, pp. 153-173.

Gómez Guinovart, Xavier (1999): La escritura asistida por ordenador: problemas de sintaxis y de estilo, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

Gómez Guinovart, Xavier (1999): "Representación del conocimiento léxico en el formalismo DATR: un tratamiento computacional de las alternancias diatéticas", in J. Fernández González, C. Fernández Juncal, M. Marcos Sánchez, E. Prieto de los Mozos and L. Santos Río (eds.), Lingüística para el siglo XXI, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, vol. II, pp. 841-850.

Gómez Guinovart, Xavier (1998): Recall and Precision in Grammar and Style Checking. In B. Caron (ed.), Proceedings of the 16th International Congress of Linguists, Pergamon, Oxford.

Gómez Guinovart, Xavier (1998): Fundamentos de lingüística computacional: bases teóricas, líneas de investigación y aplicaciones. In P. Cid Leal and J. Baró i Queralt (eds.), Anuario SOCADI de Documentación e Información 1998, Societat Catalana de Documentació i Informació, Barcelona, pp. 135-146.

Gómez Guinovart, Xavier; and Aguirre Moreno, José Luis (1998): Alternancias morfografémicas y paradigmas irregulares en la morfología flexiva verbal del gallego. In Revista de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 23, pp. 177-184.

Gómez Guinovart, Xavier (1997): Traducción automática inglés-español: estado del arte. In S. González Fernández-Corugedo (ed.), Some Sundry Wits Gathered Together, Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña, A Coruña, pp. 31-40.

Gómez Guinovart, Xavier (1997): El léxico de la informática: neología y planificación lingüística. In Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de Informática, 128, pp. 70-72.

Gómez Guinovart, Xavier; and Lorenzo Suárez, Anxo M. (eds.) (1996): Lingüística e informática, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela. ISBN 84-88967-72-1.

Álvarez Lugrís, Alberto (1996): Informática e análise textual. In X. Gómez e A. Lorenzo (eds.), Lingüística e informática, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, pp. 87-152.

Gómez Guinovart, Xavier (1996): Fundamentos y límites de los sistemas de verificación automática de la sintaxis y el estilo, PhD thesis, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 84-8121-516-3.

Lorenzo Suárez, Anxo M.; and Gómez Guinovart, Xavier (1996): Terminoloxía, informática e lingua galega. In Cadernos de lingua, 13, pp. 5-33.

Gómez Guinovart, Xavier (1996): Aportaciones a la metodología de evaluación de los sistemas de verificación automática de la sintaxis. In Revista de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 19, pp. 7-13.

Gómez Guinovart, Xavier (1996): Traducción automática e traducción asistida por ordenador: aspectos terminolóxicos e tipoloxía. In Viceversa: Revista Galega de Traducción, 2, pp. 99-103.

Gómez Guinovart, Xavier; Howard, Harry; and Lorenzo Suárez, Anxo M. (1995): Hipertexto y terminología plurilingüe: implementación de un vocabulario de informática para Windows y World Wide Web. In Revista de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 17, pp. 84-97.

Gómez Guinovart, Xavier; and Lorenzo Suárez, Anxo M. (1994): Vocabulario de informática: Galego-inglés-castelán, Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo. ISBN 84-605-2300-4.


Welcome
Resources
Downloads
Members
Contact